Usługi

Realizujemy szeroki zakres usług detektywistycznych, prawnych i windykacyjnych. Wspieramy przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą, osoby pragnące uzyskać potwierdzenie podejrzeń lub zweryfikować prawdziwość przekazanych im informacji. Działamy skutecznie i dyskretnie we wrażliwych obszarach życia i pracy.

Przedstawiamy Państwu wybrane usługi detektywistyczne, prawne i windykacyjne, realizowane przez naszą agencję. Jest to lista zawierająca typowe obszary i formy działania. Z uwagi na specyfikę i poufność powierzanych nam zadań – nie zawiera ona czynności dokonywanych na indywidualne zlecenie. Rozumiejąc jednak Państwa potrzeby, podejmujemy zlecenia o nietypowym charakterze.

Wsparcie dla biznesu - usługi detektywistyczne

Pozyskiwanie informacji

 • wywiad gospodarczy (przedkontraktowy) – ustalanie sytuacji prawnej, organizacyjnej i finansowej, a także wiarygodności podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych w związku z zawieraniem umów cywilnoprawnych o charakterze gospodarczym
 • usługi wywiadowcze w zakresie badania aktualnej sytuacji prawnej, finansowej i majątkowej podmiotów gospodarczych oraz ustalanie możliwości płatniczych dłużników; ustalanie stanu majątkowego dłużników dla potrzeb sądowo-komorniczych
 • analiza przeszłości zawodowej, wyszukiwanie i sprawdzanie informacji nt. pracowników oraz osób ubiegających się o przyjęcie do pracy; wywiad środowiskowy
 • ocena wiarygodności kredytobiorców, poszukiwanie osób uchylających się od spłat kredytów; wczesne rozpoznawanie niewypłacalności kontrahentów
 • udowadnianie ujawniania tajemnic firmowych oraz zabezpieczenie informacji niejawnych
 • sprawdzanie autentyczności szkód zgłaszanych firmie ubezpieczeniowej
 • ujawnianie nieuzasadnionych zwolnień lekarskich

Zabezpieczenie informacji w firmie

 • organizacja i tworzenie komórki bezpieczeństwa w firmie
 • audyt bezpieczeństwa wewnętrznego w firmie oraz audyt IT
 • szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych – bezpieczeństwo biznesu
 • opracowania dotyczące informacji niejawnych, tajemnicy przedsiębiorstwa, ochrony danych osobowych, systemów informatycznych i in.

Taktyka antypodsłuchowa

 • zabezpieczanie spotkań, konferencji, posiedzeń w zakresie antypodsłuchowym
 • wykrywanie i eliminacja technicznych urządzeń podglądowych oraz podsłuchowych (przewodowych i bezprzewodowych)

Wsparcie osobiste - usługi detektywistyczne

Poszukiwanie osób i mienia

 • ustalanie miejsca zamieszkania, pracy, kontaktów osobistych
 • poszukiwanie osób zaginionych oraz ukrywających się
 • poszukiwanie skradzionych dóbr materialnych
 • weryfikacja informacji na zlecony temat
 • identyfikacja osób

Sprawy rozwodowe

 • ustalenia majątkowe oraz dowodowe (dokumentacja)
 • przygotowywanie raportów do wykorzystania w Sądzie
 • obserwacja osób bliskich i osób wskazanych (dokumentacja)

Usługi windykacyjne

Pozyskiwanie informacji oraz wsparcie egzekucji należności

 • pomoc oraz konsultacje prawne w zakresie odzyskiwania należności
 • dochodzenie uzasadnionych roszczeń finansowych
 • monitorowanie zobowiązań do płatności
 • weryfikacja wiarygodności informacji
 • ustalanie majątku dłużnika
 • negocjacje z dłużnikami

Usługi prawne

Wsparcie w zakresie m.in. prawa gospodarczego i rodzinnego

 • szeroki zakres pomocy prawnej dla firm i osób prywatnych
 • pomoc w zakresie m.in. prawa rodzinnego oraz spadkowego
 • kompleksowa obsługa spraw rozwodowych i alimentacyjnych
 • kompleksowa obsługa spraw związanych z podziałem majątku
 • rejestracja spółek w krajach o przyjaznym systemie podatkowym
 • usługi związane ze wsparciem efektywnego planowania podatkowego
 • konstruowanie kontraktów gospodarczych oraz umów z zakresu prawa pracy
 • prowadzenie procesów gospodarczych, cywilnych i karnych
 • zakładanie i przekształcanie przedsiębiorstw
 • prawo własności intelektualnej
 • prawo gospodarcze i handlowe

Oferujemy Państwu także usługi o rozbudowanej strukturze podejmowanych czynności, w tym wymagające specjalnych kompetencji i umiejętności pozyskiwania informacji. Osoby lub podmioty zainteresowane współpracą w tym zakresie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: [numer] lub pod adresem mailowym: [adres] w celu umówienia spotkania z naszymi ekspertami.

Kompetencje

Działamy skutecznie i precyzyjnie. Zachowujemy pełną dyskrecję. Docieramy do informacji pozornie niedostępnych. Wiemy, że każdemu problemowi towarzyszy rozwiązanie, trzeba tylko umieć je dostrzec i wykorzystać. A my potrafimy to zrobić.

Wspieramy świat biznesu i showbiznesu. Z naszych usług z satysfakcją korzystają największe korporacje gospodarcze. Przedstawiciele elity świata biznesu. Znane i lubiane osobowości telewizyjne. Najlepszą rekomendację stanowi fakt, że wracają do nas zawsze, gdy mierzyć się muszą z trudnymi wyzwaniami.

Efektywnie realizujemy działania operacyjne i dochodzeniowo-śledcze. Podejmujemy najtrudniejsze zadania, dyskretnie pozyskując informacje niezbędne do sprawnego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Odnajdujemy sprawców przestępstw. Wspieramy klientów w osobistych problemach.

Nasi eksperci w dziedzinie prawa karnego, gospodarczego i rodzinnego kompleksowo zajmują się każdym powierzonym zadaniem. Efektywność i dyskrecja działania sprawiają, że cieszymy się zaufaniem osób mających najwyższe wymagania wobec jakości usług detektywistycznych. Pracując dla najbardziej wymagających klientów, kierujemy się restrykcyjną polityką prywatności i wewnętrznymi zasadami poufności informacji.

Do zespołu ekspertów dobieramy wyłącznie osoby o nieskazitelnej opinii i wysokiej skuteczności działania.
Operujemy na terenie południowej Polski.

Co nas wyróżnia? Nie pracujemy widowiskowo. Działamy skutecznie i z zachowaniem pełnej dyskrecji.
Dzięki temu to właśnie do nas zwracają się osoby i firmy znane z pierwszych stron gazet.
Zawsze spełniamy ich oczekiwania. To nas wyróżnia na rynku, czyni wyjątkowymi i wyjątkowo skutecznymi.
Cenimy prestiż naszych klientów i sami dbamy o własny. Mamy doświadczenie, wiedzę i umiejętności, z których potrafimy czerpać inspirację i rozwiązania.

~ Karolina Bukowczan

Kontakt

Karolina Bukowczan
Detektyw

tel.: 12 637 72 48
tel. kom.: 512 447 475
e-mail: biuro@bukowczan.pl

Al. Marszałka Focha 32/6
30-119 Kraków

Licencja nr 0001526, wyd. przez KWP w Krakowie
Działalność od 2003 r., Nr wpisu MSWiA: RD-6/2006